ពិធីប្រគល់រង្វាន់លើកទី ២ ដល់អតិថិជនក្នុងកម្មវិធី «Acnes ស្អាតពិតឈ្នះពិត» (មានវីដេអូ)

​កម្មវិធី  «Acnes ស្អាត​ពិត​ឈ្នះ​ពិត​» នៅមាន​រង្វាន់​ធំៗ​ជាច្រើន​កំពុង​រង់ចាំ​អ្នក កុំ​ភ្លេច​ប្រើប្រាស់​ផលិត Acnes ស្អាត​ហើយ​ឈ្នះ​ទៀត ។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម​៖ ០១២ ៤៨៤ ៥៤៨/ ០៩៨ ៧៩០ ១០១ ៕

​ ​​

ចូលចិត្តអត្ថបទថ្មីៗទូទៅសូមចុច