តារាស្រីថៃល្បីៗ ប្រជែងសម្រស់ជាមួយឈុតប្រពៃណី

​ទោះជា​មុខមាត់​បែប​កូនកាត់​ ​តែ​ពេលដែល​តែងខ្លួន​បែប​បុរាណ​ ក៏​កាន់តែ​ស្រស់ស្អាត​ដដែល​។​ មានការ​ប្រៀបធៀប​បែប​សម័យ​នឹង​បុរាណ​របស់​តារា​ខ្លះ​ តោះ​មើល​បន្តិច​មើល​ ៖

Image may contain: 1 person, closeup

Image may contain: 1 person, standing

Image may contain: 2 people, closeup

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person, flower and wedding

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person, standing

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: 1 person, flower and closeup

 

Image may contain: 1 person, flowerImage may contain: 1 personImage may contain: 2 people, people smiling, people standing and indoorImage may contain: 1 personImage may contain: 1 person, smiling, standingImage may contain: 1 person, smiling, closeupImage may contain: 1 person, closeupImage may contain: 1 personImage may contain: 1 personImage may contain: 1 person, closeupImage may contain: 1 person, outdoorImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 person, standing and outdoorImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 person, standing and textImage may contain: 1 personImage may contain: 1 person, standing, flower and outdoorImage may contain: 1 personImage may contain: 1 person, standing and outdoorImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 2 people

ចូលចិត្តអត្ថបទថ្មីៗទាក់ទងនឹងតារាសូមចុច