កម្រងរូបថតដ៏ផ្អែមល្ហែមរវាង ខ្វាន់ អុសាមៈនី និង ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ

​ស្នេហា​របស់​ពួកគេ​ ​បាន​បែប​បាក់​គ្នា​ម្តង ​ប៉ុន្តែ​វិល​ត្រឡប់មក​ស្រឡាញ់គ្នា​ម្តងទៀត ​ស្នេហា​លើក​នេះ​គឺ​តស៊ូ​ខ្លាំងណាស់​។ ​ពួកគេ​ទាំងពីរ​នាក់​ពិតជា​មាន​រូបភាព​ផ្អែម​ល្អែ​មមែ​ន​។
กอล์ฟ ขวัญ

กอล์ฟ ขวัญ

กอล์ฟ ขวัญ.

กอล์ฟ ขวัญ

กอล์ฟ ขวัญ.

กอล์ฟ ขวัญ

กอล์ฟ ขวัญ

กอล์ฟ ขวัญ

กอล์ฟ ขวัญ

 

ចូលចិត្តអត្ថបទថ្មីៗទាក់ទងនឹងតារាសូមចុច