គំនូរ​បន្លំ​ខ្លួន​ជាមួយ​ធម្មជាតិ​ដ៏​អស្ចារ្យ​! បើ​មិន​មើល​ប្រយ័ត្ន​ស្ដាយក្រោយ​

ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីស្នាដៃគំនូរបន្លំខ្លួនជាមួយធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យដែលស្ទើរតែអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្រឡំថាជាការកែច្នៃនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទៀតផង ។ រូបថតដែលបង្ហាញពីគំនូរលើរាងកាយមនុស្ស ឬគំនូរបន្លំខ្លួននេះគឺជាស្នាដៃរបស់វិចិត្រករស្រីម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ខាងគូរគំនូរបន្លំខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាងតែងតែដើររកមើលទេសភាពដែលត្រូវគូរដោយខ្លួនឯងនៅគ្រប់កន្លែងទូទាំងសាកលលោកក្នុងគោលបំណងចង់បង្ហាញមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យឃើញពីភាពស្រស់បំព្រងនៅលើផែនដី ។

វិចិត្រករស្រីមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខាងលើនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា នាងបានហាត់រៀនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគំនូរបន្លំខ្លួនលើរាងកាយមនុស្ស និងបានដើរគូរគ្រប់ទីកន្លែងនេះអស់រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ ។ ចង់ដឹងថាតើគំនូរបន្លំខ្លួននៅលើរាងកាយមនុស្សដែលកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មនុស្សរាប់លានអ្នកលើផែនដីនេះមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុនណា សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព បដផេនដា) កុសល

ចូលចិត្តអត្ថបទថ្មីៗទូទៅសូមចុច